Podstawowa opłata rejestracyjna netto/brutto*

RODZAJ UCZESTNICTWA

ZAREJESTROWANA PŁATNOŚĆ
Udział online

do 28.02.2021 od 01.03.2021
A Uczestnik – członek PTA 320 zł/393.60 zł 400 zł/492 zł
B Uczestnik – nie członek PTA 320 zł/393.60 zł 400 zł/492 zł
C1 Uczestnik – Pielęgniarka (cała konferencja) 320 zł/393.60 zł 400 zł/492 zł
C2 Uczestnik – Pielęgniarka (tylko Sesja dla Pielęgniarek) bezpłatnie bezpłatnie
D Uczestnik – Student 150 zł/184.50 zł 150 zł/184.50 zł

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%

W opcji online fee obejmuje dostęp do Platformy Cyfrowej umożliwiający:

 • dostęp do wszystkich sesji internetowych w tym również warsztatów i sesji interaktywnych,
 • możliwość skorzystania z wszystkich opcji interaktywnych (zadawanie pytań, udział w quizach czy konkursach),
 • dostęp do wystaw wirtualnych – m.in. możliwość porozmawiania z przedstawicielami i możliwośc skorzystania z innych opcji interaktywnych oferowanych na poszczególnych wystawach,
 • 3 miesięczny dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów),
 • certyfikat uczestnictwa w Kongresie.

Opcje dodatkowo płatne

Zmiany rejestracji i rezerwacji, korekty faktur
W przypadkach: konieczności wystawienia i wysyłki duplikatu faktury lub korekty faktury (o ile nie jest ona związana z rezygnacją z uczestnictwa w Konferencji), zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „13KSPTA”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

Uwaga! Przedstawione warunki anulacji i zwrotu opłaty mają zastosowanie jedynie w przypadku zamówień obejmujących jeden pakiet uczestnika opłacany przez danego płatnika. W przypadku większych zamówień warunki anulacji ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

 1. Przedstawione warunki zwrotu opłaty dotyczą zarówno rezygnacji z wszystkich zamówionych usług jak i zmiany pakietu z pakietu droższego (np. z noclegiem) na tańszy lub rezygnacji z którejś z zamówionych usług dodatkowych.
 2. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 3. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
  Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
  do dnia 31.01.2021 r. 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto
  do dnia 28.02.2021 r. 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  do dnia 31.03.2021 r. 20% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
  po 31.03.2021 r. Opłata nie podlega zwrotowi
 4. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 5. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata nie jest zwracana a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

Zmiany w rejestracji

W przypadkach: zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.